Te Tumu
School of Māori, Pacific & Indigenous Studies
"Manawa whenua, wē moana uriuri; hōkikitanga kawenga "
From the heart of the land, to the depths of the sea; repositories of knowledge abound

Statistics are updated at 6.15am, 10.15am, 2.15pm, 6.15pm and 10.15pm NZST

Usage Statistics for Te Tumu Eprints Repository

Most viewed eprints: [Past four weeks] [This year] [Last year] [All years]
Repository-wide statistics: [by Year/month] [by Country]

Document downloads from: United Arab Emirates ae

Click on a document title to see detailed statistics for that document.
Document Downloads
Poia mai taku poi: Unearthing the knowledge of the past5
Kete kiekie5
`E pakihi hakinga a kai: An examination of pre-contact resource management practice in Southern Te Wai Pounamu5
He tanga ngutu, he Tuhoetanga te mana motuhake o te ta moko wahine: The identity politics of moko kauae5
Kete5
Taniko / Piupiu4
Ko te waihanga me nga wehewehenga o te whaikorero: The structural system of whaikorero and its components4
Taonga tukuiho (korowai)4
He Take Hei Pupuri Tonu i te Whenua: A Perspective on Hapū Formation in Māori Society3
Ko taku rau kotahi2
Understanding Whangara: Whale Rider as Simulacrum2
Te Ao o te Whaikōrero2
Exhibit A: Whakapapa and list of heirs for Oke Pukeroa2
Exhibit A: Whakapapa and list of heirs for Te Rangitukehu2
Tō ‘Tātou’ Reo Rangatira: National Treasure or Taonga Māori – An investigation into the motivations of Pākehā in learning the Māori language2
He waiū whenua, he whakamāhuri tōtora - from an Indigenous base, the sapling [learner] matures1
Te hā whakawairua, whakatinina i Te Tiriti o Waitangi me ngā āhuatanga Māori i te whakaakoranga: Self determination through the control of Mā education - knowledge, teaching and learning, philosophy and research1
Pacific Island women, body image and sport1
Mai i Aotearoa – From New Zealand: The effects of living in Australia on Māori identity1
Māori Perspectives on the Foreshore and Seabed Debate: A Dunedin Case Study1
Ngä Reo o ngä Niupepa: Ngä niupepa reo Mäori 1855-18631
He Kura Mäori, he Kura Hähi1
Exhibit A: Whakapapa and list of heirs for Te Rangiheua1
Polynesian rugby player's perceptions and experiences of professional rugby1
Tackling Māori Masculinity: A Colonial Genealogy of Savagery and Sport1
Mā te huruhuru te manu ka rere – The Formation of Māori Identity in Dunedin High Schools1
The Death of Koro Paka: “Traditional" Māori Patriarchy1
Tā te Pūnaha Mātauranga o Aotearoa he Kaikai Haere i te Oranga Tonutanga o te Reo: The Perpetuation of Māori Language Loss in the New Zealand Education System – A Pākehā Perspective1
Poia atu / mai (?) taku poi – The Polynesian Origins of Poi1
Exhibit A: Whakapapa and heirs to Marewa Te Kahupake or Te Ruatareti (died June 10. 1886)1

top of page up arrow


The orginal code for generating these statistics was written at the University of Melbourne, then modified and substantially rewritten by Christian McGee and Arthur Sale at the University of Tasmania (contact eprints@leven.comp.utas.edu.au).


Contact Information
Home | Search | Browse | User Area | Help | About Te Tumu | University of Otago