Te Tumu
School of Māori, Pacific & Indigenous Studies
"Manawa whenua, wē moana uriuri; hōkikitanga kawenga "
From the heart of the land, to the depths of the sea; repositories of knowledge abound

Statistics are updated at 6.15am, 10.15am, 2.15pm, 6.15pm and 10.15pm NZST

Usage Statistics for Te Tumu Eprints Repository

Most viewed eprints: [Past four weeks] [This year] [Last year] [All years]
Repository-wide statistics: [by Year/month] [by Country]

Document downloads for: June 2010

Click on a document title to see detailed statistics for that document.
The number in (parentheses) is the number of distinct countries from which the document has been downloaded (i.e., excluding abstract views).
Document Downloads
Ko te waihanga me nga wehewehenga o te whaikorero: The structural system of whaikorero and its components144(6)
Te Ao o te Whaikōrero131(8)
He tanga ngutu, he Tuhoetanga te mana motuhake o te ta moko wahine: The identity politics of moko kauae104(10)
Taniko / Piupiu78(13)
`E pakihi hakinga a kai: An examination of pre-contact resource management practice in Southern Te Wai Pounamu77(10)
Māori Perspectives on the Foreshore and Seabed Debate: A Dunedin Case Study75(10)
Ngā reo o ngā nuipepa: Māori language newspapers 1855 - 186368(9)
He Take Hei Pupuri Tonu i te Whenua: A perspective on Hapū Formation in Māori Society65(8)
Poia atu taku poi: Unearthing the knowledge of the past54(11)
The physicality of Māori message transmission - Ko te tinana, he waka tuku kōrero51(4)
Te mana o te reo me ngā tikanga: Power and politics of the language51(7)
Taonga tukuiho (korowai)47(13)
Poia atu/mai(?) taku poi - The Polynesian Origins of Poi46(13)
Tōku Haerenga45(6)
Mai i ngā Ao e Rua - From Two Worlds : An investigation into the attitudes towards half castes in New Zealand43(8)
Exhibit A: Whakapapa and list of heirs for Te Rangitukehu42(7)
Kia tū ko taikākā: Let the heartwood of Māori identity stand - An investigation into the appropriateness of the legal definition of 'Māori' for Māori40(6)
Understanding Whangara: Whale Rider as Simulacrum40(11)
Mai i te Ao Kohatu: Weaving – An Artform Derived from Mätauranga Mäori as a Gift from the Ancestors35(6)
Pacific Island women, body image and sport34(9)
The Dissipation of Indigeneity Through Religion33(9)
Ko taku rau kotahi31(6)
Ngā Reo ngā o Nuipepa: Ngānuipepa reo Māori 1855 - 186331(5)
Kete30(5)
Kā Uri ā Papatūānuku: An investigation of pre-contact resource management in Te Wāi Pounamu30(5)
Poia mai taku poi: Unearthing the knowledge of the past29(8)
Exhibit A: Whakapapa and heirs to Marewa Te Kahupake or Te Ruatareti (died June 10. 1886)29(6)
Te mana o te tangata whenua: Indigenous assertions of sovereignty28(7)
He Kura Māori, he Kura Hāhi28(5)
Tō ‘Tātou’ Reo Rangatira: National Treasure or Taonga Māori – An investigation into the motivations of Pākehā in learning the Māori language28(5)
Tā te Pūnaha Mātauranga o Aotearoa he Kaikai Haere i te Oranga Tonutanga o te Reo: The Perpetuation of Māori Language Loss in the New Zealand Education System – A Pākehā Perspective25(4)
Mā te huruhuru te manu ka rere - The Formation of Māori Identity in Dunedin High Schools25(6)
Polynesian rugby player's perceptions and experiences of professional rugby24(9)
Exhibit A: Whakapapa and list of heirs for Oke Pukeroa21(4)
Te hā whakawairua, whakatinina i Te Tiriti o Waitangi me ngā āhuatanga Māori i te whakaakoranga: Self determination through the control of Māori education – knowledge, teaching and learning, philosophy and research.21(4)
Stranger to the Islands: voice, place and the self in Indigenous Studies21(7)
Kete kiekie19(4)
The Death of Koro Paka: “Traditional" Māori Patriarchy19(6)
Race tactics: The racialised athletic body17(9)
PACI 102: Pacific Dance - An Introduction17(4)
Mai i Aotearoa – From New Zealand: The effects of living in Australia on Māori identity17(5)
Teaching and Learning an Indigenous Language Through its Narratives: Mäori in Aotearoa/New Zealand16(4)
Resource management and Māori attitudes to water in southern New Zealand15(4)
Maori, European and Half-caste Children; The Destitute, the Neglected and the Orphaned An Investigation into the Early New Zealand European Contact Period and the Care of Children 1840 - 185215(4)
Indigenous Language Print Culture: Colonial Discourses and Indigenous Agency15(4)
He waiū whenua, he whakamāhuri tōtora - From an Indigenous base, the sapling [learner] matures14(6)
Tackling Māori Masculinity: A Colonial Genealogy of Savagery and Sport14(8)
Of the people, for the people, by the people: He tangata, He tangata, He tangata - The value of autobiography in academia: Maori women and Post World War Two American Presidents13(6)
What is Māori Studies?13(4)
Voice and the Postmodern Condition13(6)
Indigenous Legal Traditions: Looking at ways to reconcile aboriginal law and common law. A practical and principled approach.12(4)
Reweti Kohere's Model Village11(2)
Reflections: Te Kura Unua 200611(4)
Kaupapa Māori [visual communication] design Investigating ‘visual communication design by Māori, for Māori’, through practice, process and theory11(5)
Indigenising the Academy: Indigenous scholars as agents of change10(4)
The Māori All Blacks and the Decentering of the White Subject: Hyperrace, Sport and the Cultural Logic of Late Capitalism10(6)
Whiteness: Naivety, Void and Control9(4)
Exhibit A: Whakapapa and list of heirs for Te Rangiheua7(3)
Ngā Tari Māori ki te Ao: Māori Studies in the World7(4)
Puna Kei‘ā: Te au tangata ē te ‘enua – The district of Kei‘ā: The people and the land6(2)
The Logic of Terror6(3)
Waiata-a-ringa (Action song) - Taku Manatawa5(2)
Ngā Pūrongo o ia Tari Māori: Reflections on research, teaching, and other developments in Te Tumu5(3)
Waiata-a-ringa (Action song) - Te Tumu4(1)
Waiata-a-ringa (Action song) - Te Rangihiroa4(1)
Beginning a conversation: writing a history about Mangaia4(3)

top of page up arrow


The orginal code for generating these statistics was written at the University of Melbourne, then modified and substantially rewritten by Christian McGee and Arthur Sale at the University of Tasmania (contact eprints@leven.comp.utas.edu.au).


Contact Information
Home | Search | Browse | User Area | Help | About Te Tumu | University of Otago